Alergijske bolesti su izmenjena preosetljivost organizma na spoljašnje ili unutrašnje strane supstance koje se nazivaju alergeni. Kada dođe takav „stimulus” (i većina alergenih proteinskih komponenti), telo proizvodi antitela koja ga štite od unošenja stranih agenasa. Ova reakcija je slična imunološkom odgovoru, ali se nastavlja u izraženijem obliku.

Svaki – čak i zanemarljiv i kratkotrajan – kontakt sa spoljnim alergenom može dovesti do sledećih manifestacija alergije.

Glavne alergijske bolesti su:

  • alergije, uključujući kožne manifestacije
  • reumatizam
  • astma
  • koprivnjača, polenska groznica, sezonske alergije

Tradicionalno lečenje alergija je eliminisanje kontakta sa alergenom (što je ponekad nemoguće), upotreba antihistaminika i drugih lekova, koji, prema rečima lekara, ne dozvoljavaju efikasno lečenje takvih bolesti.

Specijalisti klinike CALENDULA nude alternativne metode lečenja alergijskih bolesti, uključujući uticaj razvoja patoloških procesa na unutrašnje mehanizme, bioregulaciju i čišćenje organizma.

U našoj klinici se, pored reakcija preosetljivosti, leče i imunodeficijencija.

Alergijske bolesti su izmenjena preosetljivost organizma na spoljašnje ili unutrašnje strane supstance koje se nazivaju alergeni. Kada dođe takav „stimulus” (i većina alergenih proteinskih komponenti), telo proizvodi antitela koja ga štite od unošenja stranih agenasa. Ova reakcija je slična imunološkom odgovoru, ali se nastavlja u izraženijem obliku.

Svaki – čak i zanemarljiv i kratkotrajan – kontakt sa spoljnim alergenom može dovesti do sledećih manifestacija alergije.

Glavne alergijske bolesti su:

  • alergije, uključujući kožne manifestacije
  • reumatizam
  • astma
  • koprivnjača, polenska groznica, sezonske alergije

Tradicionalno lečenje alergija je eliminisanje kontakta sa alergenom (što je ponekad nemoguće), upotreba antihistaminika i drugih lekova, koji, prema rečima lekara, ne dozvoljavaju efikasno lečenje takvih bolesti.

Specijalisti klinike CALENDULA nude alternativne metode lečenja alergijskih bolesti, uključujući uticaj razvoja patoloških procesa na unutrašnje mehanizme, bioregulaciju i čišćenje organizma.

U našoj klinici se, pored reakcija preosetljivosti, leče i imunodeficijencija.