CIRKULACIJA

Kardiovaskularne bolesti

PEDIJATRIJSKA MEDICINA

Lečenje dečijih bolesti

IMUNI SISTEM

Bolesti imunog sistema i alergije

SISTEM POLNIH ORGANA

Poremećaji reproduktivne funkcije

PLUĆA, BRONHE

Bolesti disajnih organa

PROBAVNI SISTEM

Gastroenterološke bolesti

POREMEĆAJ METABOLIZMA

Metabolički poremećaji

NERVNI SISTEM

Bolesti nervnog sistema

SISTEM KRETANJA

Muskuloskeletne bolesti

★★★★

Sinteza zapadne i istočne medicine

Kompleksni programi lečenja
Savremena dijagnostika
Lekovi sopstvene proizvodnje
Zdrava ishrana
Hotel sa 4 zvezdice
Prijateljsko, porodično okruženje

Rezervacija
+381 65 818 0246

★★★★

Sinteza zapadne i istočne medicine

Kompleksni programi lečenja
Savremena dijagnostika
Lekovi sopstvene proizvodnje
Zdrava ishrana
Hotel sa 4 zvezdice
Prijateljsko, porodično okruženje

REZERVACIJA

+381 65 818 0246