BALNETERAPIJA

Zalmanove kupke

PIR TERAPIJA

Postizometrijsko opuštanje

POREMEĆAJ POKRETANJA

Metamer terapija

MEDICINSKE VEZBE

Kinezioterapija

HALO TERAPIJA

Slana komora

TRETMAN IGLAMA

Akupunktura

UBLAŽAVANJE BOLA

Terapeutska blokada

DUOLIT TERAPIJA

Terapija udarnim talasima

CILJANA REKONSTRUKCIJA

Injekcija kolagena

REGENERATIVNA MEDICINA

Plazma terapija

★★★★

Sinteza zapadne i istočne medicine

Kompleksni programi lečenja
Savremena dijagnostika
Lekovi sopstvene proizvodnje
Zdrava ishrana
Hotel sa 4 zvezdice
Prijateljsko, porodično okruženje

Rezervacija
+381 65 818 0246

★★★★

Sinteza zapadne i istočne medicine

Kompleksni programi lečenja
Savremena dijagnostika
Lekovi sopstvene proizvodnje
Zdrava ishrana
Hotel sa 4 zvezdice
Prijateljsko, porodično okruženje

REZERVACIJA

+381 65 818 0246